Slide background
sales.masterbatchesvietnam@gmail.com - 0274 3 678 028/036
Ngôn ngữ MASTERBATCHES Việt Nam MASTERBATCHES Việt Nam

Phong trào đá banh

Công ty luôn chú trọng sức khỏe và tin thần của từng nhân viên, hàng tuần công ty luôn tổ chức đá banh giao lưu với các công ty bạn vào buổi thứ 5 hàng tuần. nhằm tạo cho anh em lao động có sức khỏe tốt để cống hiến và phát triển công ty, qua đó gấn kết anh em lại với nhau hơn.

© Copyright 2013 - 2018 Thiết kế web bởi Gopage Giải pháp phần mềm
Đăng nhập
Your account does not exist or has expired
?
Thông báo
Your account does not exist or has expired
Quên mật khẩu
Your account does not exist or has expired
Thay đổi mật khẩu
Your account does not exist or has expired